Blog

Schouderklachten? Dit kunt u ermee!

Sinds kort is Wilskracht aangesloten bij het schoudernetwerk in de Zaanstreek. Een prima aanleiding om de schouder tot onderwerp te maken van ons allereerste blog. Schouderklachten zijn veel voorkomend, ruim één op de vijf Nederlander heeft er op dit moment mee te kampen. Toch blijkt het niet eenvoudig te verhelpen. Hoe komt dat? En wat moet je ermee als je last hebt?

Oorzaken

Veruit de meeste schouderpijn wordt veroorzaakt door een aspecifiek probleem: de precieze toedracht is dan niet geheel bekend. In sommige gevallen is er wél een duidelijke toedracht, bijvoorbeeld doordat je op je arm gevallen bent (een traumamoment). Voor de best passende behandeling is het van belang de toedracht van de schouderpijn te kennen. Hieronder staan enkele frequent voorkomende schouderproblemen en wat er aan gedaan kan worden.
(meer…)