Corona-maatregelen

Beste klant,

Werkwijze per 23 maart 2020

Het zal u niet ontgaan zijn dat de overheid per vandaag de maatregelen voor contactberoepen heeft aangescherpt. In navolging daarvan is onze praktijk – begrijpelijk maar helaas – genoodzaakt om alleen nog ‘therapie op afstand’ aan te bieden.

Hieronder leest u welke opties er zijn om veilig in contact te komen met uw therapeut. En voor de geïnteresseerden de achtergrond van dit beleid.

Veilig in contact komen met uw therapeut

Het gewijzigde kabinetsbeleid in de aanpak rondom de corona-epidemie maakt reguliere behandeling niet langer mogelijk. Met in achtneming van de regels (1,5 meter afstand) bestaan er bij Wilskracht nu twee mogelijkheden voor therapie:

 

Video-bellen

Wij hebben de mogelijkheid tot video-bellen. Via de beveiligde en versleutelde beeldverbinding van Physitrack kunnen wij met u in gesprek komen. Bijvoorbeeld om een diagnose te stellen, vragen te beantwoorden en/of uw voortgang in de gaten houden. Oók kunt u oefeningen aangereikt krijgen via video’s. In geval van: advies, coaching of oefeningen kan video-bellen heel nuttig zijn.

Strikt revalidatietraining

Uw behandeling mag voorgezet worden in onze revalidatiezaal onder de strikte voorwaarde dat er 1,5 meter afstand blijft tussen u en de therapeut. Behandeling ‘op de behandelbank’ gaat niet, maar trainen wel. Wij gebruiken deze optie alleen wanneer het uitstellen van training tot problemen zouden leiden. Strikt revalidatietraining is geschikt voor bijvoorbeeld revalidatie na een operatie.

Ondanks de mogelijkheden van video-bellen en revalidatietraining zal een groot deel van onze klanten moeten afwachten wanneer regelgeving de reguliere behandelingen weer toestaat. Wij houden u daarvan op de hoogte. Tot die tijd zijn onze contacttijden aangepast.

Wat te doen in ernstige situaties?

Als u van mening bent dat uitstel van behandeling niet mogelijk is in verband met ‘irreversibele achteruitgang van uw functioneren’, bel dan naar de praktijk of uw huisarts. Er vindt daarop telefonische overleg plaats met u en uw therapeut/huisarts. Vindt uw therapeut/huisarts eveneens dat fysiotherapeutische behandeling de enige optie is om ernstige gevolgen te voorkomen? Dan vindt er vervolg-triage plaats in samenspraak met uw huisarts over waar en hoe behandeld wordt. Dit geldt dus alleen in strikt noodzakelijk situaties.

Wat is de achtergrond van dit beleid?

De meesten van u volgen het nieuws op de voet, net als wij. Het zal u daarom niet ontgaan zijn dat het kabinet verscherpte maatregelen heeft getroffen in de aanpak tegen de snelle verspreiding van het coronavirus. De regels voor zogeheten ‘contactberoepen’ zijn aangescherpt. Daaruit komt voort dat fysiotherapeuten – net als kappers – hun werkzaamheden moeten staken, tenzij ze buiten de straal van 1,5 meter van hun klant blijven. De aanleiding daarvoor is dat het RIVM heeft gemeld dat: “Er zijn aanwijzingen dat iemand zonder symptomen besmettelijk kan zijn” ; waar dat eerder onwaarschijnlijk werd geacht.

Wij houden u op de hoogte, zodra er meer mogelijkheid ontstaat om u van dienst te zijn.