Fysiotherapie

Wanneer er een probleem optreedt bij bewegen, is het aan de fysiotherapeut om te achterhalen waardoor dit probleem ontstaat. Een effectieve behandeling is doorgaans opgericht zowel de afzonderlijke lichaamsdelen als het lichaam als geheel beter te laten functioneren. Kennis van trainingstherapie, vaardigheid in mobiliserende technieken voor spieren en gewrichten en ervaring in coaching zijn essentiële vaardigheden voor een goede fysiotherapeut.

Er bestaan voor de fysiotherapeut een groot aantal cursussen waarmee hij of zij zijn kennis en vaardigheden kan verdiepen of verbreden. Denk bijvoorbeeld aan cursussen voor specifieke doelgroepen (sporters, mensen met kniepijn, etc.) of aan specifieke vaardigheden (tapetechnieken, dry-needling). De therapeuten bij Wilskracht hebben veel van dit type cursussen gevolgd.

Soms is het lastig om van ‘buitenaf’ te zien hoeveel ervaring en extra training een therapeut heeft ondergaan. Een therapeut binnen het kwaliteitsregister heeft in ieder geval aan de minimale beroepseisen voldaan. Bij Wilskracht voldoet elke therapeut hieraan.
Onze expertise