Wat is fysiotherapie?

Fysiotherapie is een behandelmethode voor klachten aan spieren, banden, gewrichten en zenuwen oftewel het bewegingsstelsel. De behandelingen worden uitgevoerd door een fysiotherapeut. Een fysiotherapeut is iemand die is opgeleid tot deskundige op het gebied van het menselijke bewegen.

De enige juist omschrijving – voor wie het naadje van de kous wilt weten – volgens het  Beroepsprofiel Fysiotherapie van het Koninklijk Nederlands Genootschap Fysiotherapie (KNGF):

Fysiotherapie biedt behandeling bij het herstel en het ontwikkelen van het optimale bewegen, bij behoud en bij achteruitgang. Fysiotherapeuten komen via een proces van klinisch redeneren tot een specifiek fysiotherapeutische diagnose, op basis waarvan therapeutische en/of preventieve interventies worden bepaald en uitgevoerd. De fysiotherapeut onderbouwt zijn handelen mede met kennis uit de (bio)medische wetenschap, de bewegings- en de gedragswetenschappen. Fysiotherapie toetst zich voor wat betreft haar theoretische rationale, doelmatigheid en doeltreffendheid, veiligheid en ethiek steeds aan de meest actuele wetenschappelijke inzichten, methoden en technieken. Voor een optimale samenwerking met andere gezondheidszorgprofessionals maakt het vakgebied gebruik van de door de World Health Organization (WHO) ontwikkelde ICF: de ‘International Classification of Functioning, Disability and Health’. Therapieën waarvoor geen evidentie bestaat of die niet zijn gebaseerd op een westerse rationale vallen buiten het domein van de fysiotherapie.

Bron: 

Mensen komen bij een een fysiotherapeut omdat zij problemen ervaren met het bewegen of omdat zij gezondheidsproblemen ervaren. Wilskracht combineert fysiotherapie met manuele therapie en dry needling om tot de meest effectieve behandelmogelijkheden te komen.

Wat is fysiotherapie?

Integratie van fysiotherapie, manuele therapie en dry needling