Herstellen na COVID-19

door mrt 31, 2021

Mensen die ernstige corona hebben gehad, kunnen tijdens hun herstel ernstige klachten of beperkingen ervaren. Zij kunnen in aanmerking komen voor herstelzorg. Het is niet noodzakelijk dat iemand opgenomen is geweest in het ziekenhuis.  

 

Wat zijn klachten die in aanmerking komen voor herstelzorg?

Benauwdheid (na inspanning), conditiegebrek, vermoeidheid, spierpijn of geheugen- en concentratieproblemen. Moeite met traplopen, problemen hebben met zelfverzorging, slechts kleine afstanden kunnen lopen, geen boodschappen kunnen doen, of je werk niet kunnen doen.

Hoe ziet de begeleiding bij Wilskracht eruit?

Door divers wetenschappelijk onderzoek is langzaam duidelijker geworden wat ‘werkt’ (en wat niet). De pijlers om te herstellen bestaan uit: voeding, rust, training en mentale support. Allemaal in de juiste dosering. Dwin en Peter hebben specifieke scholing gevolgd voor het behandelen van klachten na corona. We werken daarbij nauw samen met andere zorgprofessionals, waaronder de huisarts, diëtist(e), ergotherapeut en longfysiotherapeut.

Hoe meld ik mij aan?

De huisarts of medisch specialist bepaalt op grond van de klachten welke zorg nodig is. Bespreek je klachten daarom eerst met je huisarts (of specialist). Hij/zij kan bepalen welke vorm van fysiotherapie nodig is. Heb je de verwijzing op zak? Bel dan met onze assistente op 075 622 42 74 voor een afspraak bij Dwin of Peter. Vermeld dat het om herstelzorg gaat.

Hoe zit het met de vergoeding?

De paramedische herstelzorg bestaat uit: 50 sessies fysio- of oefentherapie, 8 uur ergotherapie en/of 7 uur diëtetiek. Dit komt vanuit de basisverzekering. De kosten gaan (dus) eerst van je ‘eigen risico’ af waarna het volledig wordt vergoed. Voorwaarden:

  • Een verwijzing (voor fysio-/oefentherapie, ergotherapie en/of diëtetiek) door een medisch specialist of huisarts is vereist.
  • De eerste behandeling dient binnen één maand na verwijzing plaats te vinden.
  • De herstelzorg geldt voor een maximale duur van 6 maanden (vanaf de datum van de eerste zitting).
  • Na 6 maanden vindt evaluatie plaats. Wanneer de zorg moet worden gecontinueerd, is een indicatie voor verlenging door een medisch specialist vereist.
  • U als patiënt dient toestemming te geven dat de geanonimiseerde behandelgegevens (data) gebruikt mogen worden voor wetenschappelijk onderzoek.

Voor meer info zie: Paramedische herstelzorg na COVID-19 | Verzekerde zorg | Zorginstituut Nederland